PRIVACY STATEMENT 

Algemeen

De Adem Academy respecteert de privacy van haar leden en andere bezoekers van haar website. Deze Privacyverklaring geeft heldere en transparante informatie over de verwerking van persoonsgegevens, de doeleinden daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Adem Academy. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Verwerking van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Adem Academy verwerkt voor de volgende doeleinden:
Verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen, organisatie en uitvoering van workshops en trainingen.

Wanneer u zich inschrijft voor een dienst of het contact invult, vraag ik om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WordPress & WooCommerce Webdesign of die van een derde partij.

Verzameling van gegevens

Voor de bovenstaande doeleinden kan de Adem Academy de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, ID-kaart, telefoonnummer vast/mobiel, organisatienaam en contactpersoon.
Het is ons algemeen beleid om alleen persoonlijke informatie te verzamelen die u bewust verstrekt.

Verstrekking aan derden 

Adem Academy deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bewaartermijn 

De gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die zijn aangegeven. De gebruiker kan te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens te verwijderen.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten over uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Adem Academy – Chris Wenker Coaching

Kvk: 8508051

Postadres: Ceintuurbaan 213 A3 | 1402HJ Bussum

[email protected]